Západný cervený céder 40x140 výber, komorovo sušené na max. 19%

 

V prírode je známy ako strom života. Botanický názov “ Thuja plicata” ho radí medzi Cupressaceae - cyprišovité. Oblasť rozšírenia je západná Severná Amerika od Aljašky po Kaliforniu a smerom na východ po Montanu. Kmene dorastajú do výšky 25 m bez hŕč a dožívajú sa až 1 000 rokov. Drevo je pomerne zimeodolné.

Popis:
Západný červený céder má svetlé belové drevo, jadrové drevo je svetlo načervenalo hnedé až červenohnedé, premenlivé. Hustota suchého dreva sa pohybuje podľa šírkyletokruhov medzi 340 - 460 kg/m3.  Po vysušení má strednú tvarovú stabilitu, snadno a čisto sa opracováva. Má rovnomerne hladký povrch, dá sa dobre leštiť a povrchovo ošetrovať.  Cédrové drevo má chrarakretistickú vôňu, ktoré mu dodávajúživice.  Látky, ktoré drevo obsahuje, môžu na čerstvom reze skvapávať a na zafarbiť omietku. Farebné rozdiely medzi doskami sú prirodzené, nie sú však veľmi výrazné.

Hustota dreva: 340 - 460 kg/m3

Použitie: Na obklad stavieb, pergoly, ploty, záhradný nábytok, podlahové vonkajšie drevo. Nakoľko má drevo relatívne nízku hustotu, môže sa v prípade použitia na pochôdzne plochy, pretláčať.

CÉDER

€70.01Price